έ

Ποτέ δεν πυροβολούν στα πόδια.Το μυαλό είν΄ ο στόχος.

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Νέα προγράμματα ΟΑΕΔ εν αναμονή για ανέργους & νέους ελεύθερους επαγγελματίες

2379fb97-b2f8-418b-8bdc-eb04177c4954espan_neoprogrammaanergon2
Δύο νέα προγράμματα για ανέργους και για νέους ελεύθερους επαγγελματίες, πρώην ανέργους, αναμένεται να ξεκινήσουν από μέρα σε μέρα.
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Η πρώτη δράση θα ονομάζεται «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» και θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη της startup επιχειρηματικότητας, που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα στοχεύει:
  •  στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια, καθώς και
  •  στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.
Από το πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν 2.500 νέες επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν 4.500 νέες θέσεις εργασίας.
Στη δράση αυτή μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών, που κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Όσοι συμμετάσχουν θα λάβουν επιχορήγηση έως 50.000 ευρώ. Συνολικά θα διατεθούν 120 εκατ. ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Όσον αφορά στις ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές.
Στο πλαίσιο της δράσης θα επιδοτηθούν:
  • Δαπάνες για αγορά παραγωγικού εξοπλισμού
  • Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
  • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης
  • Κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
  • Αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός.
Ενίσχυση της ρευστότητας & της απασχόλησης
Αντίστοιχα το δεύτερο πρόγραμμα που θα ενεργοποιηθεί θα έχει τίτλο «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης», θα είναι συνολικού προϋπολογισμού περίπου 60.000.000 ευρώ και ο αριθμός των ωφελουμένων θα φτάνει τα 10.000 άτομα/επιχειρήσεις.
Η δράση προορίζεται για νέους ελεύθερους επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014, καθώς και για ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας τους μετά την 1/1/2015, προσλαμβάνοντας έναν ή περισσότερους ανέργους.
Ειδικότερα, προβλέπει αφενός την αναδρομική κάλυψη για το 2015 δαπανών νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, έμμεσες δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού), αφετέρου την επιδότηση με 450 ευρώ μηνιαίως κατ’ ανώτατο όριο, των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από επιχειρήσεις ή συνεταιρισμούς εντός του 2015, με δέσμευση των τελευταίων για διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων για χρονικό διάστημα που θα προσδιοριστεί στην πρόσκληση. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης των δικαιούχων και των δύο κατηγοριών θα κυμανθεί μεταξύ 12.000 και 15.000 ευρώ.

Επιμέλεια: Μίνα Μπαγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ,τα σχόλια να σχετίζονται με την ανάρτηση και να είναι ευπρεπή.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.