έ

Ποτέ δεν πυροβολούν στα πόδια.Το μυαλό είν΄ ο στόχος.

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Η θλίψη της συνεχιζόμενης άρνησης της Γενοκτονίας

Η θλίψη της συνεχιζόμενης άρνησης της Γενοκτονίας και η χαρά της αναγνώρισης

1. Η άρνηση και η υπονόμευση του εγκλήμα- τος και το έγκλημα της άρνησης και της υπο- νόμευσης
Σου προξενεί θλίψη η στάση της επίσημης Ελλά- δας για το ζήτημα της Γενοκτονίας και μαζί απο- γοήτευση και αποστροφή,αφού για δεκάδες πλέ- ον χρόνια η υπονόμευση,η εχθρική στάση και το τελευταίο διάστημα και η ΑΡΝΗΣΗ χαρακτηρίζει τον πολιτικό κόσμο.
Έτσι είχαμε τους λάτρεις του φασίστα και ρατσιστή Μουσταφά Κεμάλ,δασκάλου του Χίτλερ και των Ναζί,στον οποίο κατέθεσαν στεφάνια ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτε- ρικών (!),ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα η πολιτική αυτή έλαβε και άλλες μορφές,με κυρί- αρχη την άρνηση.Ο Υπουργός Παιδείας (!) της Ελλάδας -θυμίζουμε το άρθρο 16 του Συντάγ- ματος για το ρόλο της παιδείας- αποτελεί τον πρωταγωνιστή της άρνησης μιλώντας για εθνο- καθάρση και όχι για Γενοκτονία,αναφέροντας μάλιστα και επιστημονικές απόψεις που υπο- στηρίζουν τη θέση του.
Σε ότι αφορά λοιπόν το ζήτημα της Γενοκτονίας των Ελλήνων,δηλαδή των ανθρώπων μας,θα αναφέρω τρεις μόνο θέσεις που καταρρίπτουν τον ισχυρισμό της άρνησης.Η πρώτη είναι η επι- στημονική τεκμηρίωση του όρου Γενοκτονία και του Ολοκαυτώματος από τον Ραφαήλ Λέμκιν,ο οποίος για να εισάγει τον σχετικό ζήτημα στον ΟΗΕ,αναφέρθηκε στην Γενοκτονία των Αρμε- νίων και των Ελλήνων.Εκεί βασίστηκε και το κυρίαρχο κείμενο στη διεθνή σκηνή που είναι η Σύμβαση για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της Γενοκτονίας που ψηφίστηκε και υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ το 1948 (New York Times 5 Ιανουαρίου 1947).
Η δεύτερη είναι το ψήφισμα της Ένωσής μας,της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών για τη Μελέ- τη των Γενοκτονιών,η οποία τέτοιες ημέρες το 2007 αναγνώρισε ως Γενοκτονία το μαζικό έγκλη- μα εναντίον των προγόνων μας.
Θυμίζουμε ότι το σχετικό ψήφισμα από ελληνικής πλευράς στήριξε μόνο η Thea Halo και ο υ- πογράφων,ενώ πρόσφατα όλοι οι πρώην πρόεδροι της Ένωσης,όπως και ο νυν,έστειλαν πρό- σφατα επιστολή στο γερμανικό Κοινοβούλιο για να αναγνωρίσει και αυτό με τη σειρά του το έγκλημα εναντίον των Ελλήνων ως Γενοκτονία.
Και η τρίτη είναι οι αναφορές στο βιβλίο μου για τη Γενοκτονία των Ελλήνων,το οποίο έχει με- ταφρασθεί στην αρμενική,αγγλική,ρωσική,ισπανική,γαλλική,ιταλική και ρουμανική γλώσσα, που καταγράφονται στο κεφάλαιο για το διεθνές πλαίσιο της Γενοκτονίας τα εξής:
“Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ιδρύει το 1992 τη θέση του ύπατου αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα,ο οποίος ασκεί τα καθήκοντά του στο Πλαίσιο του Χάρτη του ΟΗΕ,της Παγκό- σμιας Διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων διεθνών οργάνων ανθρωπίνων δι- καιωμάτων.Το Συμβούλιο Ασφαλείας ιδρύει το ίδιο έτος διεθνές δικαστήριο «με μόνο σκοπό να δικάσει άτομα που θεωρούνται υπεύθυνα σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστι- κού δικαίου που διαπράχθηκαν στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας».
Η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου αφορά εγκλήματα πολέμου,γενοκτονίας,κατά της ανθρωπότη- τας και εχθροπραξιών,αποτελείται από 18 δικαστές με θητεία εννέα ετών και έχει έδρα τη Χά- γη.
Με τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία αναδείχθηκε το ζήτημα της «εθνοκάθαρσης»,την απομόνωση δηλαδή καθορισμένης περιοχής από εθνική ή εθνοτική ομάδα χωρίς να αφεθούν ίχνη,εθνοκάθαρση την οποία ο ΟΗΕ αποδέχθηκε ως σχέδιο Γενοκτονίας.Τα μέτρα εθνοκά- θαρσης είναι τα εξής: 1.Διοικητικά και γραφειοκρατικά (επεμβάσεις στις νόμιμες αιρετές αρχές, απομάκρυνση από τους δημόσιους οργανισμούς τα μέλη της παθούσας ομάδας,διακρίσεις στην διανομή ανθρωπιστικών αγαθών και δικαιωμάτων). 2.Άλλα μη βίαια μέτρα (καθοδηγούμενες αρνητικές αναφορές στα μέσα ενημέρωσης,δημόσια αναφορά σε πολίτες με την εθνική/εθνο- τική τους ιδιότητα,ανώνυμες απειλές κατά της ζωής των μελών της παθούσας ομάδας). 3.Μέ- τρα τρομοκρατίας (μεθοδευμένες μεμονωμένες πράξεις,βιασμοί,ληστείες,μαζικές μετακινή- σεις των μελών της παθούσας ομάδας,που εκτελούνται από τα Σώματα Ασφαλείας και μένουν ατιμώρητες ή τιμωρούνται με συμβολικές ποινές). 4.Στρατιωτικά μέτρα (δολοφονίες των ηγε- τών της παθούσας ομάδας,πολιτικοί,αιρετοί,υπάλληλοι,δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί,αρπαγή ομήρων και χρησιμοποίησή τους ως ανθρώπινες ασπίδες).(Βλ. Γενική Συνέλευση ΟΗΕ (47/121-18/12/1992, παρ.9)
2. Οι ΥΕΝΕΔ του 2015 και το ζήτημα της Γενοκτονίας
Ο Σμυρνιός και διασωθείς της Γενοκτονίας Νομπελίστας ποιητής μας Γιώργος Σεφέρης λέει στο μεγάλης αξίας μήνυμά του κατά της Χούντας το 1969 πως “είμαι ένας άνθρωπος χωρὶς κα- νένα απολύτως πολιτικὸ δεσμὸ και,μπορώ να το πω,μιλώ χωρὶς φόβο και χωρὶς πάθος”.Τα πα- ραπάνω λόγια τα ακολούθησα και τα ακολουθώ,και συν Θεώ έτσι πορεύομαι στη ζωή μου.Αυ- τονόητο είναι βεβαίως ότι η στάση αυτή έχει μεγάλο και πολυποίκιλο κόστος,ωστόσο η αν- θρώπινη φύση μου,επιβιώνει,σε αντίθεση με πολλούς και πολλές που την έχουν παραδώσει προ πολλού.
Για το ζήτημα της Γενοκτονίας έχω μιλήσει,προσκεκλημένος ξένων και ελληνικών θεσμών σχεδόν σε όλον τον κόσμο.Διατηρώ ισχυρές και δυνατές μνήμες,για παράδειγμα,από τις προ- σκλήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας της Αρμενίας και της Αρμενικής Ακαδημίας Επιστη- μών,των Οργανώσεων των Ελλήνων στις ΗΠΑ,στον Καναδά,την Αυστραλία,τη Σουηδία,τη Γερμανία,αλλού,για να μιλήσω για το ιερό και μεγάλο αυτό ζήτημα.Ωστόσο έχει εντυπωσιακό ενδιαφέρον στην Ελλάδα το οξύμωρο σχήμα σιωπή-φλυαρία,που είτε δεν λέει τίποτα,είτε μιλά με ψεύδη και χυδαία προπαγάνδα.Επιπλέον το τελευταίο διάστημα,ειδικά μετά τις δηλώσεις Φί- λη για τη Γενοκτονία,βίωσα για ακόμη μία ακόμα φορά έναν αποκλεισμό στη χώρα μου,τον ο- ποίο δεν έχω ζήσει πουθενά αλλού.Μέσα σε λίγες ώρες και ενώ είχα μετά από δική τους επικοι- νωνία,πρόσκληση για να μιλήσω σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς,ελάχιστα λε- πτά πριν με ενημέρωναν “αρμοδίως” ότι δεν θα γινόταν εφικτή η συνέντευξη για “τεχνικούς λόγους”.ΥΕΝΕΔ δηλαδή το 2015! Γνωρίζω τι συμβαίνει και από που εκπορεύεται.Το έζησα και το ζω τόσο στην Ελλάδα,όσο και στο εξωτερικό,όταν αντιμετώπισα και αντιμετωπίζω πολλές δυσκολίες,όταν μιλώ για τη Γενοκτονία.Παρόλα αυτά όμως,θα συνεχίσω να το πράττω αναλο- γιζόμενος το μοναδικό,για μένα,χρέος μου.
3.Η χαρά της αναγνώρισης
Είναι πράγματι ασύλληπτο να είναι αρνητής της Γενοκτονίας ο Υπουργός Παιδείας της Ελλά- δας με υπεκφυγές και τεχνάσματα,με δήθεν επιστημονικά κριτήρια από ιστορικούς (;) και άλ- λους “σχετικούς” επιστήμονες,να προσπαθεί να προβάλλει την άρνηση ως διαφορετική άποψη και μάλιστα ως επιστημονική θέση! Είναι λοιπόν ανώφελο να προσπαθούμε να αποδείξουμε εδώ τη Γενοκτονία,στον τόπο αυτό που παρότι ζούμε τον νοσταλγούμε,όπως γράφει ο ξερριζω- μένος Μικρασιάτης Γιώργος Σεφέρης.Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να αγωνιζόμαστε για το δίκαιο αίτημα της αναγνώρισης,από την Αρμενία και τη Σουηδία (καλό είναι να διαβάσει κάποιος την εξαιρετικής σημασίας σχετική ανακοίνωση του “Εύξεινου Πόντου” Στοκχόλμης ) μέχρι τη Γερμανία,τις ΗΠΑ,τον Καναδά και την Αυστραλία.Παρόλα τα εμπόδια του φασιστι- κού καθεστώτος του θύτη Τουρκία,τα στεφάνια στον Μουσταφά Κεμάλ από τον Παπανδρέου και τον Καραμανλή,τις δηλώσεις του Φίλη και άλλων,τους υπονομευτές και τις γιάφκες των κομμάτων τους στην Ελλάδα,τις ΥΕΝΕΔ του 2015,κανείς και τίποτα δεν μπορεί να καλύψει το ιερό ζήτημα της Γενοκτονίας.
Η νίκη θα είναι των προγόνων μας,δική μας και των απογόνων μας,συνεχίζοντας τον αγώνα μας με τους συναγωνιστές μας στο εξωτερικό,έχοντας πάντα δίπλα μας τις ψυχές των προγό- νων μας.Μας αρκούν!
Θεοφάνης Μαλκίδης
Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών για τη Μελέτη των Γενοκτονιών,πρωτοστατώντας για την αναγνώριση από αυτήν,της Γενοκτονίας των Ελλήνων το 2007.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ,τα σχόλια να σχετίζονται με την ανάρτηση και να είναι ευπρεπή.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.