έ

Ποτέ δεν πυροβολούν στα πόδια.Το μυαλό είν΄ ο στόχος.

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσφυγες,μετανάστες,φαρισαῖοι

Νά ποῦμε κι ἐμεῖς τή γνώμη μας γιά τό μεταναστευτικό - προσφυγικό πρόβλημα,πού ἔχει παροξυνθεῖ σέ σημεῖο διαλυτικό γιά ὅσο κράτος ἀπέμεινε στήν πατρίδα μας καί ἡ προοπτική του δείχνει ὀλέθρια.
Πρῶτα πρῶτα ὀφείλει κανείς νά ξεπεράσει τά ἠθικά δι- λήμματα πού τοῦ θέτουν οἱ πονηροί (καί οἱ χρήσιμοι ἠλί- θιοι) τοῦ καθεστῶτος.Βεβαίως καί ὑπάρχουν προβλήμα- τα στόν κόσμο - παιδάκια πεινασμένα,ὀρφανά κτλ - ἀλλά ἐδῶ μιλᾶμε γιά τό πολιτικό ζήτημα.Τίς ἀδικίες καί τά προβλήματα τοῦ Τρίτου Κόσμου ὅλοι λίγο-πολύ τίς γνωρίζουμε,ἀλλά κανείς μας δέν θεωρεῖ ὅτι ἡ ...Ἑλλάδα θά τά λύσει.
Κι ἐνῶ μέχρι τώρα εἴχαμε τόν λαθρολαγνικό συρμό τῆς ψευτοαριστερᾶς νά ὀδύρεται γιά κάθε οἰκονομικό με- τανάστη,ἐφέτος προστέθηκε καί τό κῦμα τῶν προσφύγων ἀπό τή Συρία.Λές καί ξεκίνησε πέρυσι ὁ πόλεμος ἐκεῖ κι ὄχι τό 2011! Γιατί λοιπόν τό 2015 προέκυψε αὐτή ἡ πλημμυρίδα στά νησιά μας καί στίς πῦλες τῆς Εὐ- ρωπαϊκῆς Ἕνωσης; Κανείς δέν δείχνει πρόθυμος νά ψάξει τά αἴτια τοῦ φαινομένου,οὔτε τά ΜΜΕ,οὔτε οἱ κυβερνήσεις,κανείς.Λές καί πρόκειται γιά φυσικό καί ἀναπόδραστο φαινόμενο,ἁπλῶς τό ὑφιστάμεθα καί συζητᾶμε τούς τρόπους τῆς διαχείρισής του!
Καί τό ἀπυρόβλητο δέν ἀφορᾶ μόνο τούς (Γάλλους,Ἀμερικανούς,Ἰσραηλινούς,Τούρκους καί Ἄραβες) ἐμπρη- στές τῆς Συρίας,ἀλλά ἀκόμη καί τά κυκλώματα πού διοχετεύουν τήν ἀνθρωπορροή πρός δυσμάς.
Ἀναρωτιέμαι: ὁ πρόσφυγας ἀπό τόν πόλεμο τῆς Συρίας γιατί δικαιοῦται εἰδική μεταχείριση στήν Ἑλλάδα; Ἰσχύει τό ἴδιο καί γιά τόν πρόσφυγα ἀπό τόν ἐμφύλιο στήν Κολομβία ἤ ὁπουδήποτε στόν κόσμο; Γιατί,ἐξ ὅσων γνωρίζω,ὁ Σύριος πού φεύγει ἀπό τήν ἐμπόλεμη ζώνη εἶναι ἀσφαλής ἤδη πατώντας σέ τουρκικό ἔδαφος.
Ἐκεῖ ναί,εἶναι πρόσφυγας πολέμου.Εφόσον ὅμως συνεχίζει νά μετακινεῖται σέ ἄλλες χῶρες,εἶναι πιά οἰκονο- μικός μετανάστης,ἀφοῦ δέν συντρέχουν πλέον οἱ λόγοι ἀσφάλειας τῆς ζωῆς του πού προκαλοῦν τήν εἰδική με- ταχείρισή του.Τά γελοῖα αὐτά ὑποκείμενα πού παρίσταναν/παριστάνουν τούς κυβερνῶντες μας δέν μποροῦ- σαν νά διατυπώσουν μέ ἕναν νομικά στέρεο τρόπο αὐτή τήν πασίδηλη πραγματικότητα;
Πῶς ἀθωώνεται ἔτσι ἡ Τουρκία* γιά τόν πρόστυχο,δουλεμπορικό ρόλο της ὠς διακινητοῦ ἀνθρώπων; Οἱ ἄν- θρωποι καταφεύγουν στήν Τουρκία,διωγμένοι ἀπό τόν βρώμικο πόλεμο τῶν ΗΠΑ,καί θέλουν νά πᾶνε στή Γερμανία,στήν Φινλανδία ἤ στήν Ὁλλανδία.Ἐμεῖς λοιπόν,ὡς Ἑλλάδα,ποῦ κολλᾶμε;;;!!!
Καί ἐν πάσῃ περιπτώσει,τί περιμένουμε γιά νά κάνουμε στίς Βρυξέλλες πρῶτο θέμα τό ζήτημα; Ὅταν ἡ κάθε Οὑγγαρία ἐξανίσταται γιά τήν κατάσταση στά σύνορα καί στό ἔδαφός της (δεχόμενη ἕνα μικρό κλάσμα ὅσων εἰσέρχονται ἐδῶ),τί πρέπει νά κάνουμε ἐμεῖς; Οὔτε τήν ὑπαρκτή οἰκονομική μας κρίση δέν μποροῦμε νά ἐπι- καλεστοῦμε γιά νά δικαιολογήσουμε κάποια ἔκτακτα μέτρα προστασίας τῶν συνόρων μας,ὅπως ἔκανε ἤδη ἡ ἰσχυρή (καί μακρινή) Γερμανία; 
Τώρα,λέει,ἡ μέν ΕΕ στέλνει πολεμικό ναυτικό γιά ἀναστολή τοῦ φαινομένου (ὡστόσο μόνο μεταξύ Λιβύης καί Ἰταλίας),ὁ δέ ΟΗΕ ἐντείνει διά τῆς UNHCR τήν ἀνθρωπιστική του δραστηριότητα στά σύνορα ...Σερβίας – Οὑγγαρίας! Ἡ Ἑλλάδα που-θε-νά!
Προτείνουμε: νά στείλει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση (πού τόσο εὐαίσθητη δείχνει γιά τό θέμα) ὑπηρεσιακά κλιμά- κια ἀνθρώπων της στά σύνορα Τουρκίας - Συρίας,ἐκεῖ ὅπου προσφεύγουν οἱ ἀνταρτόπληκτοι.Κι ἄν θέλουν νά τούς δεχθοῦν σέ κάποιες χῶρες τῆς ΕΕ,ἄς τό πράξουν ἀπό κεῖ,δέν εἶναι ἀνάγκη οἱ ἄνθρωποι νά περπατήσουν ὅλη τήν μικρασιατική γῆ,νά περάσουν στά ἑλληνικά νησιά καί νά διασχίσουν βάδην τήν μισή Εὐρώπη,ρισκά- ροντας τή ζωή τους καί ξοδεύοντας τό βιός τους! 
Ἐμεῖς μποροῦμε νά φανταστοῦμε πλῆθος παραλλαγῶν τῆς ἀνωτέρω διαδικασίας,πού ὅλες θά λύνουν τό πρό- βλημα ἐν τῆ γενέσει καί θά ἀνακουφίζουν τή χώρα μας.Ἡ αὐριανή ἑλληνική Κυβέρνηση;

 *Μόλις στίς 7/9/15 ὁ κ. Κουμουτσάκος τῆς ΝΔ θύμισε τίς ὑποχρεώσεις τῆς γείτονος πού ἀπορρέουν ἀπό τό Ε/Τ πρωτόκολλο ἐπα- νεισδοχῆς,τό Μνημόνιο Συνεννόησης Frontex - Τουρκίας καί τή συμφωνία ἐπανεισδοχῆς ΕΕ - Τουρκίας.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ,ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΤΟΣ 18ο / ΑΡ. Φ. 423,σελ. 1.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ,τα σχόλια να σχετίζονται με την ανάρτηση και να είναι ευπρεπή.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.